Általános házirend

 

Hungarikum Liget - Népfőiskola alapítvány kezelésében lévő terület járműforgalmi és behajtási szabályzata

 

A Népfőiskola Alapítvány úthálózata közforgalom elől elzárt magánterületnek minősül. Az utak közlekedési rendjét az 1988 évi l.tv.29§.és a 30/1998. (IV 21.) MT rendelet szabályozza, mely szerint az általános közlekedési szabályokat kell a területen irányadónak tekinteni és alkalmazni.

A közlekedési szabályok és a parkolási rend megszegőit a Hungarikumliget-- Népfőiskola Alapítvány üzemeltetőjének jogában áll figyelmeztetni, valamint behajtását megtagadni. Ezen kívül a szabályok megsértőivel szemben jogosult hatósági intézkedést kérni.

Magánterületen a terület tulajdonosa vagy üzemeltetője dönti el és határozza meg a behajtás rendjét és jogosultságát.
 

1. Hatálya

A szabályozás hatálya kiterjed a Hungarikum Liget--Népfőiskola Alapítvány egész területére.
(6065 Lakitelek Szentkirályi út 5.)


2.  A területekre járművel történő behajtás, benntartózkodás:

A Népfőiskola Alapítvány területére az hajthat be, aki elfogadja és betartja a közlekedési rendet és területi szabályozást, magatartása és viselkedése megfelel az általános normáknak, jelenléte, cselekedete nem irányul az itt folyó tevékenység megzavarására.
 

3. A benntartózkodás szabályai

A Hungarikumliget - Népfőiskola Alapítvány területén a parkolás ingyenes. A vendégek részére több szabadon használható nem őrzött, táblával jelölt parkolót biztosítunk, amit az ide érkező vendégek csak sajátfelelősségre használhatnak. Bármi nemű sérülésért (személyi, illetve tárgyi) felelősséget nem vállal az üzemeltető! 
Ezek a következő épületek mellett találhatók: 
 

  • Főporta után kialakított parkoló
  • Gabriella Gyógy és Strandfürdő parkolója
  • Hotel Club Tisza túloldalán található parkoló 
  • A Vendégház - Lakodalmasház előtti parkoló
  • Az Üvegház előtt található parkoló
  • A Nemzeti Művelődési Intézet épülete előtt található parkoló
  • Vendégek elől lezárt parkoló sorompóval védett, a Hotel Club Tisza és az irodaház között lévő területen helyezkedik el, amely a Hungarikum Liget - Népfőiskola Alapítvány vezetősége részére van fenn tartva. A parkoló táblával jelölt.
     

A Népfőiskola Alapítvány területére való behajtás, a járművek elhelyezése, parkolása a gépjárművezető saját felelősségére történik. A járművekben hagyott tárgyakért és a járműben keletkezett esetleges bármi nemű kárért a Hungarikum Liget - Népfőiskola Alapítvány nem vállal felelősséget.

A Népfőiskola Alapítvány területén a KRESZ szabályai érvényesek. A megengedett legnagyobb sebesség 20 km/h. A Népfőiskola Alapítvány Járműforgalmi és Behajtási Szabályzata kapujának vonalán történő áthaladástól érvényes!

Különösen ügyeljen a jobbkéz-szabály, az elindulás és a tolatás szabályainak betartására!

Parkolókban a járműveket úgy kell elhelyezni, hogy a parkolás a többi jármű mozgását, a ki- és beszállást, rakodást ne akadályozza.

A gépjárművek lezárt állapotban, a beépített biztonsági berendezések (kiegészítő mechanikus és elektronikus védelem – amennyiben van ilyen) bekapcsolása mellett tárolhatók. A vendégek, ügyfelek gépjárművek kulcsait maguknál tartják. A kulcsok elvesztéséből eredő károk a járműtulajdonost terhelik.

Az üzemeltető előre nem látható rendkívüli esemény bekövetkezésekor a járműveket elmozdíthatja, ill. szükség esetén elszállíttathatja. Ilyen eseménynek minősülnek a tűzesetek, természeti katasztrófák, merényletek és terrorcselekmények, ill. minden, emberi erővel el nem hárítható, előre nem látható olyan esemény, amely mellett a személy- és vagyonbiztonság biztosítására az üzemeltetőnek nincs lehetősége. 
 

4. A terület használatára vonatkozó szabályok betartása, betartatása. A szabályok megsértése esetén, a porta (vagyonvédelmi) szolgálat az alábbiak szerint jár el:
 

Tájékoztatás (figyelmeztetés) szóban, vagy a gépjárművezető távolléte estén tájékoztató (figyelmeztető) lap elhelyezése a szélvédőre. 

Kirívó szabálytalanság elkövetésének estén, például: panteonokon való áthajtás vagy parkolás, gépjárművel a környezet rongálása a területről történő eltávolítást, illetve hatósági intézkedést vonhat maga után.
 

5. Belső úthálózat felépítése és irányai

Az úthálózat egyszerű vonalvezetésű, könnyen áttekinthető. Minden útszakaszon kétirányú forgalom engedélyezett. Az úthálózat nem szabványos, keskeny forgalmi sávon történő közlekedés óvatosságot és odafigyelést igényel.

A Népfőiskola Alapítvány területén elegendő parkolóhely áll rendelkezésre az átlagos napi forgalom kiszolgálására. Az akadálymentesített épületek megközelíthetősége a gépjárművel érkező mozgássérültek részére biztosított.


A Népfőiskola Alapítvány Járműforgalmi és Behajtási Szabályzata a kapu vonalának elhagyásáig érvényes.